Høgsfjord-sambandet lyst ut på anbud for 1 krone

Nå er endelig anbudet for kommersiell Høgsfjord-ferje lagt ut på Doffin. Verdi: 1 krone, eksklusiv moms.

Fem rederier har tidligere vist interesse for konsesjon. Nå skal det avgjøres hvem som får drive det i privat regi etter at det offentlige ferjesambandet legges ned om ett år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Prisen er satt til symbolske 1 kroner, siden ferjesambandet må drive på kommersiell basis - uten offentlig støtte.

Rogland fylkeskommune har signalisert at løyvet vil gå til det rederiet som tilbyr best frekvens og åpningstider. Etter det Aftenbladet forstår vil løyvet bli tildelt av Samferdselsutvalget 7. februar.

Nye Sandnes har mast om utlysning i lengre tid. Rogaland fylkeskommune er løyvemyndighet og inviterer nå rederier til å søke om løyve til kommersiell fergedrift mellom Oanes og Lauvvik i Rogaland.

Det er tidligere kjent at fem rederier har søkt om konsesjon for ferjedrift når Ryfast åpnes om ett år, på slutten av 2019. Fylkeskommunen har imidlertid bestemt at bare ett rederi kan få anbudet.

Begrunnelsen er at kaiene på Oanes og Lauvvik har klare kapasitetsmessige begrensninger. Infrastrukturen ved begge kaiområder vil ikke være av tilstrekkelig karakter for parallell drift av flere fergeselskap, på grunn av et begrenset antall kaiplasser disponible for fergedriften, antall biloppstillingsplasser og manglende plass til flere betalingsstasjoner.

Hva blir bomsatsene for Ryfast? Legges tunnelen Espedal-Frafjord død? Svarene på disse og andre spørsmål er uavklart når rederiene nå har mulighet til å presentere sitt opplegg.

Kravspesifikasjonen for anbudet ligger ikke ute. Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad har sendt henvendelse til Rogaland fylkeskommune for å få informasjon om hva den inneholder. Han er spent på om alle de fem rederiene, blant annet Norled, Fjord1 og Boreal, opprettholder sine søknader, og om det er andre som melder seg.

– Endelig er anbudet lagt ut, dette har vi har ventet lenge på. Nå kan rederierne begynne å planlegge. Jeg vil tro at de fem som har søkt, følger med i timen og leverer inn søknad. Kanskje kommer det flere når de ser at trafikken øker, sier Dagestad.

Han erkjenner at det blir en annen virkelighet når Ryfast åpnes og Høgsfjord-ferja skal konkurrere med en døgnåpen fastlandsforbindelse. I dag drives ferjesambandet på sein kveld og nattetid. Spørsmålet er hvordan dette blir i framtiden.

– Når Ryfast åpnes blir ferja et supplement for innbyggerne, turistene og pendlerne. Men vi er ikke i tvil om at sambandet har livets rett etter Ryfast også. Det skal bli interessant å se åpningstidene. Frekvensen er gitt, det vil iallfall gå ferje hver halvtime, fordi det er bedre økonomi enn å gå hver time. Men åpningstiden er vi spent på, sier Dagestad.

Publisert: