• Etter at Attendo velferd tok over drifta av Boganes sykehjem i april, har ni tilsette sagt opp jobben: Seks sjukepleiarar, fungerande dagleg leiar og to teamleiarar. Jon Ingemundsen

– Kommunen må følge nøye med på Boganes sykehjem

STAVANGER: Situasjonen på Boganes sykehjem må følgast opp tett av kommunen, meiner politikarane.