• Tove Flack er mobbeforsker og universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret. Jonas Haarr Friestad

Læringsmiljøsenteret: Bagatellisering er et utbredt fenomen

Stavanger: – Noen skoler nekter å erkjenne at de har mobbeproblemer, sier Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret.