• Skolesjef i Stavanger Jørn Pedersen sier at skolene i Stavanger vil trenge rundt 50, ikke 100, nye lærere til høsten. Aasland, Jarle

Skolene får færre nye lærere enn antatt

Stavanger og Sandnes kommune er usikre på hvor mye penger de får for å ansette nye lærere, og frykter at de må omorganisere når den nye lærernormen trer i kraft til høsten.