• Martine Fjørtoft Otterlei, til venstre, og Erika Norby får opplæring i KTS, klar til strid. Kristian Jacobsen

Kvinner i kamp

Uniformene og kulturen i Forsvaret er mest tilpasset menn. Spørsmålet er hvordan kvinnene skal passe inn.