Mistet lappen for bøllekjøring

Tingretten i Sandnes slår i to dommer fast at dersom en kjører som et svin, skal førerkortet beslaglegges, selv om kjøringen kun har ført til skade på den uaktsomme kjøreren selv.