Demning kan forsvinne

Går søknaden om konsesjon gjennom, kan den historiske dammen ved Frøylandsvatn forsvinne.