Slåssing på Sting

Klokken 2.40 ble det meldt om slåssing inne på Sting.