Gjesdal øker eiendomsskatten

I dag er driftsutgiftene høyere enn inntektene i Gjesdal. For å oppnå balanse, må kommune redusere utgiftene — eller øke inntektene - med 5 millioner kroner hvert år framover.