- Bøndene har det bra, men klager likevel

Norske bønder sier de har det bra. De er sin egen herre og liker arbeidet. Likevel klager de.