Foreldre får velge avlastning

Familier med funksjonshemmede barn skal selv få velge hvem som skal avlaste dem. Det ble vedtatt på et møte i Kommunalstyret for Levekår i Stavanger kommune i går.