Mot en stormfull mandag

Den varslede høststormen på Vestlandet er blitt noe forsinket, men det betyr ikke at den har avtatt i styrke.