Jærbu dømt for bedrageri

En 37-åring fra Jæren må sone 20 dagers fengsel forforsikringsbedrageri.