Nå får politiet færre og større driftsenheter

Politi-Rogaland blir organisert på en ny måte. I løpet av kort tid vil politidistriktet være delt inn i fem regioner.