Frøystad-frykten skal på bordet

Stavanger kommune skal undersøke om frykten Frøystad-beboerne opplever som naboer til Nokas-bygget, er helsefarlig.