Trepellets har ennå ikke tatt av

Det er langt mellom pelletskaminene på Nord-Jæren. Men nå kommer de, håper forhandlerne.