Jubeltoner for Kvifast

Ordfører Ole Olsen i Kvitsøy var inne på tanken om at Rogfast-tunnelen muligens heller burde hete Kvifast.