Studentråd skal gjøre byen lekker

Sist studentenes tilværelse ble undersøkt, skåret Stavanger lavt. Nå vil byens studentråd sørge for at det ikke skjer igjen.