Gutter fant 14 tønner med svovelsyre mens de lekte

Under lek fant fire gutter på Hundvåg store tønner som har vært brukt til oppbevaring av etsende innhold.