Rogalandsbøndene ber Bergsaker hjelpa

Rogaland Bondelag oppfordrar nå fylkesordføraren ogfylkespolitikarane om å gjera sitt til at staten gir bøndene eitbetre oppgjer i jordbruksforhandlingane.