Arbeidspresset auka for dei tilsette

Klepp har redusert utgiftene til administrasjon med tre-fire millionar kroner siste året. Det har ført til større arbeidspress.