Fylkestinget sa ja til nye ryfylkeruter

Regionveisjefen vil kutte i Nordre Finnøysambandet etter Finnfast.