- Ikke styring på byutviklingen

Politikerne i Sandnes har et for slapt grep om rattet i utviklingen av sentrum, mener Per Imsland.