Skolegård full av brukte narkosprøyter

Mandag flyttet 5., 6. og 7. klassene fra Nylund skole inn i IR8 og den gamle døveskolen. Hele uka har de funnet brukte sprøyter i den nye skolegården.