- Ikke del oppvekst og levekår

Både virksomhetsleder Mai Liss Sivertsen ved Stokka sykehjem oghovedtillitsvalgt for sykepleierne i Stavanger, Grethe S. Groven,er fornøyde med omorganiseringen av kommunen.