Kunne politiet fått tak i utbyttet?

To uker etter Nokas-ranet ble utstyr og penger fraktet bort fra Nedre Dalgate. Hadde politiet allerede da fått tips om dette huset?