«Umulig» med ekte pass

De aller fleste asylsøkere må bruke menneske— smuglere og falske papirer for å nå fram til Norge.