Byutviklingssaker i kø

SANDNES: Det trengs flere ekstramøter for å takle den stadig økende saksmengden i utvalg for byutvikling.