44 reddet fra overdose

Ambulansetjenesten i Stavanger og Sandnes har så langt i år reddet 44 mennesker fra overdosedødsfall.