Etterlyser mørk bil

Politiet ber føraren av ein mørk personbil som køyrde austover E 39i Førde like etter drapet på Anne Slåtten om å melde seg.