Utbyggere skal ta hensyn til syklister

Den nyeste parkeringsnormen for Stavanger stiller også krav til et minimum av sykkel-parkeringsplasser i nye boligprosjekter.