Døde trolig av ulykke

Politiet mener å fastslå at litaueren som søndag morgen ble funnethardt skadet i Sandeid, og senere døde, mistet livet som følge aven ulykke