Stor påskeutfart

Det meldes om en del ventetid på strekningen Mortavika — Arsvågenpå grunn av stor påsketrafikk.