Protesterte forgjeves mot utbygging i Hillevåg

700 protestunderskrifter hjalp ikke. Det blir likevel bygging av leiligheter på Kulimporttomten.