Høye rater gir pluss

Dagratene i spotmarkedet for offshoreservicefartøyer har økt drastisk det siste halvåret. Det har bidratt sterkt til å løfte resultatet hos Solstad Offshore i årets første kvartal.