Vinning, vold og sedelighet går ned

Den positive utviklingen i kriminalitetsbildet i Sør-Rogaland fra 2005 fortsetter i år. På flere områder er nedgangen betydelig i første kvartal.