Strand vurderer boplikt

Etter nyttår kan totalt 160 småbruk i Strand selges på det frie markedet. Men nå vurderer politikerne å stanse frislippet.