Klokken 11 er ikke hellig

Kirker i Stavanger tilpasser seg folks travle dager og legger enkelte gudstjenester til søndag ettermiddag.