To RV-spørsmål til bystyremøte

Rød Valgallianse har meldt to interpellasjonar til bystyremøtet i Stavanger 9. februar: