Forholder seg til nasjonal trusselvurdering

Verken Politiets sikkerhetstjeneste eller Politimesteren i Stavanger ønsker å uttale seg om Stavanger som terrormål.