Flomsekker erstatter sandsekker

Sekker som sveller fra 0,5 kilo til 25 kilo på et par minutter, kan bli det nye hjelpemiddelet for å forhindre flomskader.