Nytorget må vente minst tre år til på endring

Alle partiene vil at Nytorget skal bli et flott byrom, men endringer må likevel vente til etter at staten i 2020 bestemmer hvor det nye tinghuset skal ligge. Dermed går minst tre år til uten at noe skjer. Trist, synes Ap.

Kommunen eier disse trehusene ved Nytorget. Ap ville selge de, men bystyrets flertall sa nei.
 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det var Dag Mossige og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet som tok saken opp i en interpellasjon.

Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige er Aps fremste i bystyret.

De mener skuffende lite har skjedd med Nytorget de siste årene. Nå ville de at bystyret skulle «komme på banen og vise handlekraft».

Den handlekraften skulle bestå i at kommunen tar følgende tre grep:

1. Selge trehusene kommunen eier (i Kongsteinsgata og i resten av kvartalet inn mot det tidligere politikammeret). Nå står husene og forfaller. Trehusene må selges til folk som vil rehabilitere og bevare husene.

2. Inntektene fra salget skal gå «til umiddelbar forskjønnelse og opprusting av Nytorget». Det kan for eksempel være sittegrupper, en scene, utsmykninger. Poenget er å gjøre plassen mer trivelig og mer tilgjengelig for fotgjengere.

3. Bedre tilrettelegging for fotgjengere ved å endre kjøremønsteret over torget, ta i bruk fartsdempende tiltak og ved å stenge Nytorget øyeblikkelig for langtidsparkering.

– Rust opp nå!

– Ap gikk til valg for å løfte Nytorget. SV var også opptatt av Nytorget i valgkampen. Venstre har vært det lenge. Likevel har lite skjedd. Trehusene har stått til forfall siden 2007. Venstre ville da ha strakstiltak for å bevare husene, men ingenting har altså skjedd, Vi krever handling nå, fordi hele byen fortjener det. Vi bør ikke legge lokk på utviklingen og gå foran som et dårlig eksempel. Begynn å rust opp nå! sa Dag Mossige.

Eirik Faret Sakariassen er SVs gruppeleder i Stavanger bystyre.

SV fremmet følgende alternative forslag:

Det legges frem en sak om utvikling på Nytorget hvor følgende elementer er med:

 • Selve Nytorget omlegges til park med grøntområder, med lekeapparater og sitteplasser
 • Dagens parkeringsplasser fjernes
 • Det anlegges utescene foran Metropolis
 • Gata fra St. Petri-kirken og Pedersgata frem til Langgata stenges for trafikk
 • Det tilrettelegges for uteservering og aktivitetssone i dette området, hvor også bruktmarkedet kan være lørdager i sommerhalvåret. Enveiskjøring kan også vurderes
 • Jügendmuren bevares
 • Toalettene under Nytorget settes i stand til bruk
 • Hvordan trehus kan bevares og oppgraderes

– SV gikk til valg på en konkret plan for Nytorget som både handler om å si nei til Tinghus på Nytorget. Vi ønsker å fjerne parkeringsplassene der, bygge utescene, bevare Jugendmuren. Vi vil ikke selge trehusene, vi må sørge for at de blir bevart. Vi må bruker penger på området om vi skal utvikle det som vi ønsker, om det skal bli et levende område, sa SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.

Les også

SV vil ha park og utescene på Nytorget

Miljøpartiets Susanne Heart og Torfinn Ingeborgrud på Nytorget.

Bilfritt med MdG

Miljøpartiet de Grønne mente det er en del ting som må fikses med en gang, før sommersesongen. De fremmet derfor dette forslaget:

1. Bystyret ber rådmannen sørge for at ledige tomter og uteområder ved Nytorget holdes ryddige for søppel og ikke blir brukt til midlertidige lagringsformål, og at trehusene og Jugendhuset får en ansiktsløfting på synlige flater før turistsesongen starter.

2. Bystyret ønsker stengt for biler på øvre del av Nytorget, og skilting med gjennomkjøring forbudt på nedre del av Nytorget i perioden 01.06. til 15.08.
Det settes om omkjøringsskilter i Klubbgata, Langgata og Bergelandsgata.

(Trafikken i Havneringen, som i dag kjøre opp Klubbgata og foran trappen til Petrikirken for å komme til Kannikk, kan bruke Tunellen. Trafikken i Pedersgata og nedre Dalgate kan bruke Langgata og Erichstrupsgate hvis de skal til Kannikk-området).

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Venter på Tinghusavklaring

Men verken Ap, SV eller Miljøpartiet sitt forslag ble vedtatt. Flertallspartiene Høyre, Frp, KrF, Venstre, Senterpartiet, Pensjonistpartiet samt Folkeaksjonen nei til mer bompenger var enige med varaordførerer Bjørg Tysdal Moe (KrF) som ledet møtet:

Hun minnet om å utviklingen av Nytorget henger nøye sammen med bygging av nytt tinghus. I november 2016 gikk formannskapet inn for at Tinghuset primært burde bygges på Bekhuskaien og sekundært på Nytorget. Staten avgjør først i 2019/2020 hvor Tinghuset skal plassers. Før det er bestemt, kan vi ikke selge ut enkelteiendommer, sa hun. Det var også hennes forslag.

«Trist»

Kari Nessa Nordtun (Ap) syntes det var et trist svar fra ordføreren:

-Tre nye år vil kunne ødelegge trehusene vi vil bevare. Det er på tide at Nytorget nå blir behandles som den indrefileten det er i Stavanger sentrum.

Dag Mossige (Ap) var skuffet over at ikke en gang Venstre kunne støtte Aps forslag.

Fra Nytorget. Pedersgata til høyre. Den røde Petrikirka skimtes i enden.

– Må gjøre det skikkelig

Men Jan Erik Søndeland (Venstre) syntes ikke det var lurt «å saksbehandle Nytorget gjennom enkeltpunkter i en interpellasjon»:

– Venstre er soleklare på at Nytorget skal løftes, men vi må gjøre det skikkelig, og da må vi gjøre det gjennom en helhetlig og grundig behandling av sentrumsplanen. Venstre vil ha med hele bystyret i kampen for Nytorget. Sammen kan vi prioritére det unike, det historiske – og skape et grønt, trivelig og attraktivt byrom. Det er bra for innbyggerne, bra for Nytorget og vil til syvende og sist være bra business for hele byen vår, sa han.

Ikke fornøyde

Frp støttet varaordførerens forslag. Men Leif Arne Moi Nilsen sa han syntes det var en «skam» at kommunen hadde kjøpt opp hus som siden har stått og forfalt:

- Det koster Stavanger kommune 600 000 kroner i året at de står sånn. At de ikke har tatt fyr for lenge siden, er et under!

Bjarne Kvadsheim (Sp) var også enig i at det har tatt for lang tid før noe har blitt gjort på Nytorget.

– Vi må ta vare på trehusene og satse på grøntområder, sa han. Han støttet likevel varaordførerens forslag.

Frode Myrhol (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) mente også at noe bør skje på Nytorget, og det raskt.

Han mente trehusene måtte reguleres til bevaring. Han syntes det var et dårlig forslag å stenge Pedersgata for trafikk. Han argumenterte med at «det som holder liv i Pedersgata er restaurantene og take-away-ene der.»

Også Folkeaksjonen nei til mer bompenger støttet varaordførerens forslag.

– Godt for noe

– Aldri så galt at det ikke er så godt for noe. Når vi nå diskuterer sentrumsutvikling, tenker vi helt annerledes enn i 2007. Det får vi utnytte til noe positivt. Dette er et spennende område. Stavanger Utvikling KF jobber med skisser for utvikling av Nytorget, sa John Peter Hernes fra Høyre som hadde tro på at kommunen ville få temmelig klare signaler fra staten før 2020 om hvor Tinghuset skal bygges.

Erlend Jordal (Høyre) sa at mange i bydelen og byen var opptatt av Nytorget.

– Det som er viktig å huske på, er at i sentrumsplanen er der ganske klare anbefalinger hva som skal skje, dette skal være et framtidig byrom, minnet han om.

Han fremmet et oversendelsesforslag om å vurdere beplantning på deler av området og gjøre noe for at de forfalne trehusene skal se mindre skjemmende ut.

Publisert:
 1. Stavanger bystyre
 2. Nytorget
 3. Dag Mossige
 4. Kari Nessa Nordtun
 5. Arbeiderpartiet (Ap)

Mest lest akkurat nå

 1. Kun to elever igjen i klasserommet - resten er hjemme med korona

 2. Tor-Erlend (35) selger våt ved rett fra kløyvemaskinen: - Folk sikrer seg ved til neste vinter

 3. Begynner med gjenbruk av brudekjoler: – Responsen har vært enorm

 4. Vil ha bom mot russ og sextrafikk på landets lengste sandstrand

 5. Koronapasient i 50-årene døde på SUS

 6. Været skaper problemer i trafikken