Varsler søksmål mot Sandnes kommune

Boligutbyggeren Bonava krever tilbakebetaling av ni millioner kroner, men kommunen nekter å rette seg etter kravet.

Opprustningen av Langgata i Sandnes sentrum er blant tiltakene som delfinansieres av det såkalte spleiselaget for utbyggere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I flere år har alle private utbyggere i Sandnes vært med på å spleise på gangveier, parker, gangbroer og kollektivanlegg i sentrum.

Bidraget har kommunen beregnet etter antall kvadratmeter og er fra 2017 på:

  • 1080 kroner per kvadratmeter bolig
  • 745 kroner per kvadratmeter næringsbygg

Dette har kommunen gjort for å hindre gratispassasjerer, men utbyggere har reagert på hvorvidt kommunen kan pålegge dem å betale for tiltak andre steder i sentrum.

Sivilombudsmannen har konkludert med at praksisen til Sandnes kommune er i strid med loven. Det har ført til at kommunen har måttet legge om praksisen for spleiselaget. Aftenbladet har tidligere omtalt at det kunne dukke opp erstatningssaker i kjølvannet av endringen.

Gjennom utbyggingen av leilighetene Sanz Terasse på Hana har også Bonava Norge AS (tidligere NCC Bolig AS) måttet bidra til spleiselaget med rundt ni millioner kroner.

LES VÅRE TIDLIGERE ARTIKLER OM SAKEN:

Spleiselag i sentrum kan være ulovligSpleiselag i Sandnes under lupenPark og vei til 900 millioner kroner i fare

Krever 9,7 millioner

Nå krever Bonava tilbakebetaling av bidraget deres til spleiselaget, som mener at kostnadsbidraget i realiteten var en uhjemlet kommunal beskatning. På toppen av de rundt ni millionene, mener utbyggeren å ha rett på rentetapserstatning fra 2013 til 2016. Totalt er kravet til Bonava på rundt 9,7 millioner kroner, men utbyggeren opplyser at kravet kan vokse om det ikke oppfylles.

«Kommunen varsles herved om at det er aktuelt for Bonava å ta ut søksmål mot kommunen», står det i brevet adressert til Sandnes kommune.

Aftenbladet har vært i kontakt med både kommunikasjonssjef Dorte Andersen i Bonava og selskapets advokat Olav Lund, men ingen av dem ønsker å uttale seg om saken.

Tidligere har selskapet, via advokatfirmaet Harris, hevdet at praksisen er i strid med plan- og bygningsloven.

Blokkene Sanz Terasse er bygget av NCC, som nå heter Bonava Norge. Firmaet har betalt 9 millioner kroner i kostnadsbidrag, men valgte å klage på praksisen. Nå gjør Sandnes kommune endringer.

Avviser kravet

Kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen har i et brev svart på kravet fra Bonava. Der kommer det frem at kommunen ikke vil imøtekomme millionkravet.

– Vi har skrevet tilbake og bestridt kravet, men foreløpig ikke mottatt noe søksmål, forteller Svendsen til Aftenbladet.

Sandnes kommune har foreløpig ikke mottatt andre varsler om søksmål grunnet det lovstridige spleiselaget.

– Vi er innstilt på å ordne opp i saken, men har en annen juridisk vurdering av ugyldigheten. Vi mener ikke den rekker lenger enn ugyldighetsgrunnlaget tilsier. Det vil si at den delen av ordningen som er lovlig fremdeles vil være gjeldende, opplyser kommuneadvokaten.

Han peker på at kommuneplan for sentrum 2011–2025 punkt 1.4 «Rekkefølge av tiltak/utbyggingsavtale» ikke er ugyldig i sin helhet. Kommunen har derfor endret sin praksis, og delt opp sentrum i 10 til 12 soner. Dette for å sikre en nærmere geografisk tilknytning mellom utbyggingsprosjekt og rekkefølgetiltak.

Dette har medført at kommunen har utført en ny beregning av hva de kan tillate seg å kreve inn. Den summen opplyser kommuneadvokaten er høyere enn kravet Bonava stiller.

– Dermed vil de ikke ha noe overskytende krav mot kommunen. De nye beregningene er resultatet av en større differensiering mellom utbyggingsprosjektene i sentrum.

Det skyldes blant to infrastrukturtiltak kommunen mener kan pålegges Bonava som lovlige rekkefølgetiltak, en havnepromenade på østsiden av fjorden og en gangbro ved Hanaveien.

Kommuneadvokaten opplyser at de arbeider med den eksakte beregningen av kostnader på lovlige rekkefølgetiltak

Publisert: