• Nye Sømmevågen Museumspark er ifølge sivilarkitekt Alexandria Algard en visjon for utvilklingen av et unikt område både på lokalt og internasjonalt nivå. - Dette kan bli et rekreasjonsområde kombinert med historiefortelling og en myriade av nye aktiviteter, sier arkitekten. Illustrasjon: Alexandria Algard Architects.

Foreslår museumspark i Sømmevågen

Sivilarkitekt Alexandria Algard ser til Europa for å få inspirasjon om hvordan Sømmevågen ved flyplassen kan utvikles.