Kjøper i Sandvedparken

Kommunen kjøper om lag 3,5 dekar grunn i Sandvedparken rett sør for motorveien. Dermed er det bare én parsell som gjenstår før kommunen eier hele arealet som er regulert til friområde i parkdraget langs Storåna. Den parsellen ønsker kommunen å kjøpe ved en senere anledning.