• Tidligere er det funnet legionellabakterier i dusjene i Tastahallen. Thomas Fosse

Legionellafunn i barnehage

Dusjene i Barnehagen Tasta er stengt etter funn av legionellabakterier.