Skal foreldrene få bestemme hovedmålform?

Skal bare foreldre til skolebarn ha stemmerett i spørsmålet om hovedmålform i skolekretsen? Ap er villig til å vurdere saken på ny.