Fylket må skyve utgifter over påkommunene

Her er de mest sannsynlige områdene hvorfylket må kutte når aktivitetsnivået skal ned neste år: