Trolig salg av øl i butikker til klokken 20 på hverdager

Det går mot mer liberale skjenkeregler i Sola, etter at et flertall i helse— og sosial- utvalget i går gikk inn for å utvide ølsalget.