- Nei til boliger i Spania

Får rådmannen og helsesjefen i Sola det som de vil, blir det ikke Sola-boliger for eldre i Syden.